บรรจุภัณฑ์

แผ่นรีดเย็น

แพคเกจม้วนสแตนเลสรีดเย็นและแพคเกจม้วนเด็ก

แพคเกจแผ่นรีดร้อน

แพคเกจม้วนรีดเย็น

แพ็คเกจแผ่นรีดร้อน

แพ็คเกจแผ่นรีดร้อน

แพ็คเกจสแตนเลสสตีล