กำลังโหลด / จัดส่ง

SS- CRC - โหลด - Hxm

SS- CRS - โหลด - Hxm

การโหลดแผ่นสแตนเลสไปยังคอนเทนเนอร์ & SS - HRC - กำลังโหลด - HXM & Ss - HRP - กำลังโหลด - HXM