เครื่องจักรและอุปกรณ์

การใช้งานเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมถึงฟิลด์ด้านล่าง:
1. อุปกรณ์ปิโตรเคมี, อุปกรณ์เคมีสีย้อม, อุปกรณ์เคมียา, บรรจุทาวเวอร์
2. การผลิตอุปกรณ์ขนส่งเช่นรถไฟสายท่อเรือส่วนห้องน้ำรถลากพาเลทบันได
3. อุปกรณ์สร้างและขนส่งออกซิเจน
4. อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า
5. อุปกรณ์ทำอาหาร
6. เครื่องจักรยา
7. การบำบัดน้ำและการขนส่ง
8. เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ , แหวนลูกสูบ, ปะเก็นเครื่องยนต์, ชิ้นส่วนสิ่งทอ

ชิ้นส่วนสิ่งทอ

Textile Parts

บรรจุทาวเวอร์

Tower packing

ปะเก็นเครื่องยนต์

Engine Gasket

แหวนลูกสูบสเปเซอร์

Piston Ring Spacer