ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ใช้กันอย่างแพร่หลายในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
1. creening can / shielding case สำหรับอุปกรณ์เสริมความถี่สูง
2. ส่วน hrapnel / สปริงสำหรับการนำโดยส่วนสัมผัสส่วนรีเลย์
3. กรอบรองรับสำหรับการฉีดขึ้นรูปกรอบสมุดบันทึกกรอบโทรศัพท์
4. ส่วนโครงสร้างถังเครื่องซักผ้า
5. ปลั๊กต่อ
6. อื่น ๆ เซลล์ปุ่ม

ส่วนโทรศัพท์มือถือ

cell phone part01

เซลล์ปุ่ม

ปลั๊กตัวเชื่อมต่อ

ส่วนสมุดบันทึก

ส่วนรีเลย์