แสดงโรงงาน / โกดัง

ครอบคลุมพื้นที่ 4,000 ตารางเมตรขณะนี้เรามีทีมพนักงานกว่า 15 คนที่รับผิดชอบธุรกิจส่งออกเป็นพิเศษยอดขายต่อปีที่เกิน 80 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2561 มีการส่งออกผลิตภัณฑ์โลหะรวมมากกว่า 40,000 เมตริกตันและกำลังส่งออก 100% การผลิตของเราทั่วโลก